Доклади и дискусии

Go-Green-35-Forest.jpg

14Jun

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ

Проект: "Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз", Реф. № CB005.1.12.153 " Проектът е съфинансиран от ЕС по програма за трансгранично сътрудничество Интеррег-ИПП – България- Турция.

Сподели чрез :