Обучение

BIOMES.jpg
Обучителен Курс - Модул 1

Биотични и абиотични фактори в местообитанията, екосистемите и биомите

Прегледай
Picture1.jpg
Обучителен курс - Модул 2

Популации, съобщества, поведение

Прегледай
Picture2.jpg
Обучителен курс - Модул 3

Носещ капацитет на околната среда

Прегледай
Environment_YO1.jpg
Обучителен курс - Модул 4

Околна среда

Прегледай
Observe1.jpg
Практически задачи

Практически задачи за изпълнение

Прегледай