Доклади и дискусии

16Sep

ЕКОЛОГИЯ - ТЕСТ

Дискусия по обща тема ЕКОЛОГИЯ - тест

детайли

12Sep

Практическа задача 1.1

Публикувайте Вашите резултати от практическите задачи тук.

детайли

12Sep

Практическа задача 1.2

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 1.3

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 1.4

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 1.5

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 2.1

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 2.2

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 2.3

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 2.4

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 2.5

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 3.1

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 3.2

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 3.3

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 3.4

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

12Sep

Практическа задача 3.5

Вашите резултати от практическите задачи

детайли

14Jun

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ

ПРЕГЛЕД И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА

детайли

23Mar

„ПРОУЧВАНЕ НА ИНОВАТИВНИ МЕТОДИ ЗА УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ОБЩИТЕ ПРИРОДНИ РЕСУРСИ“

CB005.1.12.153 “Подобряване на капацитета за опазване на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите природозащитници в общините Болярово-Кофчаз”

детайли