Tartışmalar ve yorumlar

earth-159132_960_720.png

23Mar

„Ortak doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için yenilikçi yöntemler üzerine çalışma“

„İşbu evrak CB005.1.12.153 "Bolyarovo ve Kofçaz ilçelerindeki genç çevreciler arasında işbirliğini güçlendirerek doğa koruma kapasitesinin geliştirilmesi" projesi kapsamında düzenlenmiştir. Proje INTERREG-IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır ötesi İşbirliği Programı ile Avrupa Birliği tarafından eş finanse edilmektedir CCI No 2014TC16I5CB005 “Çevre” Öncelik ekseni 1, Belirli hedef 1.2 “Sınır ötesi alanda otrak işbirliği girişimleri yoluyla doğal kaynakların korunması, sürdürülebilir kullanımı ve ortak doğal kaynakların yönetimi için kapasitenin geliştirilmesi”.
Bu proje ile hedeflenen bölgeler biyolojik çeşitlilik açısından zengindir ve flora ve fauna, nehirler ve ormanlar şeklinde bir geniş, çeşitli ve çoğunlukla bozulmamış doğası vardır. Öte yandan, sürdürülebilir kalkınma ekonomik büyümeyi ve çevre kalitesinin korunmasını ve her ikisinin de birbirini güçlendirdiğini ve dolayısıyla çevrenin korunması sınır alanının sürdürülebilir ve ekonomik başarısı için büyük önem taşımaktadır. Son yıllarda yapılan araştırmalara göre, çevresel farkındalık ve kapasite geliştirme, eğitim ve pratik uygulamalar yoluyla daha çevre dostu davranış modelini benimseme konusunda hala esnek olan gençleri hedef aldığında daha etkilidir.
Araştırmanın ana amacı, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için modern yenilikçi, teknolojik, yeşil ve zorlu yöntemleri belirleyerek, bölgeden gençlerin dikkatini çekmektir.

Paylaş :