Balkan Gençlik Merkezi Gözlemevi

Çevreyi koruma

Çevrenizi koruyun

Direnç

Çevre etiği ve direnci

Ekosistem

İhtiyatlı kaynak kullanımı

Kapasite geliştirme

Enerji ve maddelerin sirkülasyonu

Bilgi

Çevresel bilginin yaygınlaştırılması

Bizimyaptığımız işler

Herkes için daha iyi bir çevre

Balkanlar'daki gençlere çevre koruması konusunda bilgi verilmesi

Kendinize önem verdiğiniz gibi doğayı koruyun!

DAHA FAZLASINI GÖSTER

son etkinlikler

Çevrenizi koruyun

insanlar şöyle konuşuyor

Çevrenizi koruyun

sonraporlar

Çevrenizi koruyun

22dec

EN İYİ PAZARLAMA UYGULAMALARININ İNCELENMESİ

GENÇLER ARASINDA ÇEVRE KORUMA ÖNLEMLERİNİN YAYGINLAŞTIRILMASI İÇİN

22dec

STUDY OF BEST MARKETING PRACTICES

BEST MARKETING PRACTICES FOR POPULARIZATION OF NATURE PROTECTION MEASURES AMOONG YOUNG PEOPLE

22dec

ПРОУЧВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРАКТИКИ

ПРЕГЛЕД И РАЗРАБОТВАНЕ НА ДОБРИТЕ МАРКЕТИНГОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ СРЕД МЛАДИТЕ ХОРА