Обучителен курс за млади природозащитници

2016-08-05-063325_070282Logo.png string(1) "3"
 • 122

  days

 • 16

  hours

 • 36

  minutes

 • 24

  seconds

Обучителен курс за млади природозащитници

Обучителен курс за млади природозащитници, включващ четири модула се проведе в рамките на изпълнение на проект „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз“, договор № РД-02-29-47 , финансиран от Европейският съюз чрез програма ИНТЕРРЕГ ИПА България- Турция.

На 28 и 29 декември 2017 г. в компютърната зала на Читалище „Възраждане-1912“, град Болярово се проведе обучение на 15 ученика от СУ“Д-р П. Берон“, град Болярово под наслов „Млади еколози“.
Курсът включваше четири модула, предоставящи информация в областите химия, биология, физика и екосистеми. Познанията, които получиха младите хора, обхващаха биотични и абиотични фактори на хабитатите, екосистеми и биоми, взаимовръзки между ресурсите и природните системи и др. подобни.
В началото и в края на двудневното обучение участниците попълниха тестове, измерващи степента на познанията им по представените теми. Допълнително, се проведе разговор, в който младите хора споделиха притесненията си за нарастващото замърсяване на околната среда, пожарите, бедствията и човешките дейности, които нарушават екологичното равновесие и все повече създават поводи за тревога за бъдещето на планетата.

Проектът е със срок от 12 месеца и се изпълнява в партньорство с община Кофчаз от Република Турция и предвижда изпълнение на иновативни дейности, целящи да привлекат вниманието на младите хора от двете страни на границата на Р България и Р Турция към проблема с опазването на околната среда.
Проектът е на стойност 78 367,03 евро и е с продължителност до 20.03.2018 година.

Община Болярово

Проектът „Подобряване на капацитета за защита на природата чрез засилване на сътрудничеството между младите еколози на общините Болярово и Кофчаз“, Проект № CB005.1.12.153 е съфинансиран от ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция.
Тази публикация е изготвена с помощта на ЕС чрез Програма ИНТЕРРЕГ-ИПА ТГС България-Турция CCI № 2014TC16I5CB005. Съдържанието на публикацията е отговорност на Младежката неправителствена организация-Болярово и не може по никакъв начин да се счита, че отразява мнението на ЕС или на Управляващия орган на програмата.

Сподели чрез :